Polityka prywatności - Monetkowo.pl

Polityka prywatności

W serwisie Monetkowo.pl poświęcamy szczególną uwagę aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę prywatności naszym Użytkownikom.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym Monetkowo.pl należącym do:

WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul.Lęborska 3B/lok. 1.24,
NIP: 5833190889, REGON: 363241225, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta Gdańsk, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591826,,
o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, adres e-mail: kontakt@monetkowo.pl, będącą również właścicielem Serwisu

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu Monetkowo.pl jest:

WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul.Lęborska 3B/lok. 1.24,
NIP: 5833190889, REGON: 363241225, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta Gdańsk, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591826,,
o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, adres e-mail: kontakt@monetkowo.pl

 1. Serwis Monetkowo.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników i zobowiązują się do ochrony danych osobowych Użytkownika i zastosowania najwyższych standardów zabezpieczenia danych.

 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych identyfikacyjnych.

 3. Serwis Monetkowo.pl może zbierać dane osobowe, które Użytkownik podaje dobrowolnie, korzystając z Serwisu. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Serwisu Monetkowo.pl, przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem, a także przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem, a stroną trzecią, będącą dostawcą produktu finansowego. Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, mogą być użyte w celach marketingowych i promocyjnych (w tym wysyłki newslettera) oraz przekazywania informacji handlowej od Partnerów Administratora, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Serwis Monetkowo.pl może zbierać dane osobowe, które Użytkownik podaje dobrowolnie, korzystając z Serwisu. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Serwisu Monetkowo.pl, przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem, a także przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem, a stroną trzecią, będącą dostawcą produktu finansowego. Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, mogą być użyte w celach marketingowych i promocyjnych (w tym wysyłki newslettera) oraz przekazywania informacji handlowej od Partnerów Administratora, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez Google Analytics w celu gromadzenia danych statystycznych na temat korzystania z Serwisu. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

 6. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt: w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kontakt@monetkowo.pl.

 7. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis Monetkowo.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie. Serwis udostępnia jasno opisane warunki zrezygnowania z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika.

 8. Dane przekazywane przez Użytkownika w Serwisie przesyłane są bezpiecznym, szyfrowanym protokołem internetowym SSL.

 9. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia jak najbardziej dopasowanych do potrzeb Użytkowników ofert finansowych i ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umów.

 10. Użytkownicy są osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

 11. Serwis Monetkowo.pl może wykorzystać zgromadzone przez Serwis dane osobowe do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości świadczonych przez Serwis usług.

 12. Dane osobowe Użytkownika Administrator Serwisu może przekazać, za zgodą Użytkownika, do Dostawcy, w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy tym Dostawcą a Użytkownikiem zainteresowanym wybranym produktem lub usługą. Dostawca produktu finansowego może użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych Dostawcy, gdyż Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez instytucje finansowe będące Dostawcami produktów finansowych, w szczególności następujące podmioty: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Aviva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank BPH S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie; BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; EuroBank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; Volksvagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Tax Care S. A. z siedzibą w Warszawie; DOM KREDYTOWY NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie; Gold Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Ekspander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie; ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach; Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni; MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie; Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie; PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy; Raiffeisen Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie; Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Aspiro S.A. z siedzibą w Łodzi; Dom Finansowy QS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Net Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie; Kredito24 Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; OK Money Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; PolCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; MiniCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Sfera Finansów S.A. z siedzibą w Warszawie; Pomocna Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Profi Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej; Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; SMS Invest Sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu; Regita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu; VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Optima S.A. z siedzibą w Gdańsku; Centrum Dłużnika Sp. z o.o. ul.Tamka 38 00-355 Warszawa; Proxima Paweł Cywiński, Olsztyn, NIP: 744-162-93-86; PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa; 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa; Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 69; The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182; Allianz Polska Services Sp. z o.o. w celach marketingowych w związku z oferowaniem usług świadczonych przez Administratora na rzecz następujących Spółek Grupy Allianz Polska: Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A., Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., funduszów emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa); Akredo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 7/3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427143, NIP: 5252534867; Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54; FinansowySupermarket.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 309480, NIP 5833032096; Confronter sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1 w Warszawie,00-640, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000562090, NIP 7010489213; Salelifter sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Raciborska 35 A, 44-200 Rybnik, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472712, NIP 6423183413; AJA MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000576555, NIP 9542758519, Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, KRS 000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021. AD.HOUSE Sp. z o.o. ,KRS: 0000597878 ,NIP: 513-024-30-92, Salelifter sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200).

 13. Dane osobowe Użytkownika Administrator Serwisu może przekazać swoim Partnerom, a więc podmiotom współpracującym z Administratorem Serwisu, którzy mogą użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych Partnerów, gdyż Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez Partnerów, w szczególności następujące podmiotyw szczególności: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Aviva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank BPH S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie; BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; EuroBank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; Volksvagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Tax Care S. A. z siedzibą w Warszawie; DOM KREDYTOWY NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie; Gold Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Ekspander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie; ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach; Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni; MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie; Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie; PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy; Raiffeisen Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie; Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Aspiro S.A. z siedzibą w Łodzi; Dom Finansowy QS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Net Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie; Kredito24 Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; OK Money Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; PolCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; MiniCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Sfera Finansów S.A. z siedzibą w Warszawie; Pomocna Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Profi Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej; Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; SMS Invest Sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu; Regita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-060); TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu; VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Optima S.A. z siedzibą w Gdańsku; Centrum Dłużnika Sp. z o.o. ul.Tamka 38 00-355 Warszawa; Proxima Paweł Cywiński, Olsztyn, NIP: 744-162-93-86; PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa; 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa; Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 69; The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182; Allianz Polska Services Sp. z o.o. w celach marketingowych w związku z oferowaniem usług świadczonych przez Administratora na rzecz następujących Spółek Grupy Allianz Polska: Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A., Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., funduszów emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, T- Mobile Usługi Bankowe, Alior Bank Spółka Akcyjna ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Motopożyczka MBR Finance Spółka akcyjna. ul. Plac Solny 16, 50-062 Wrocław. Regon: 022190609, NIP: 898-220-42-56, KRS: 0000535456, Netia 02-822 Warszawa ul. Poleczki 13, Link4 LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, PFG Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. ul. Bierutowska 8A/16, 51-317 Wrocław. NIP: 8952018514, REGON: 022058821, KRS: 0000450948, Fines Fines S.A. ul. Józefa Wybickiego 13C, 81-842 Sopot. NIP: 585 141 25 21, REGON 220007523, KRS 0000416708, Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, KRS 000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021. AD.HOUSE Sp. z o.o. ,KRS: 0000597878 ,NIP: 513-024-30-92, Salelifter sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200),.

 14. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim może nastąpić również w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

 15. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem e-mail: kontakt@monetkowo.pl.Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje poniższe zgody:

AVIVA

 1. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez spółki Grupy Aviva* oraz na wzajemne udostępnianie przez nie tych danych w celu oferowania usług finansowych i dalszego przetwarzania przy wykonywaniu tych usług, oraz na połączenie moich danych w administrowanych zbiorach również z innymi pozyskanymi danymi. Jednocześnie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty współpracujące ze spółkami Grupy Aviva. Powyższa zgoda obejmuje przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, do ich poprawiania i dobrowolności złożenia niniejszego oświadczenia.
  * Grupa Aviva - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, jednostki powiązane z nią w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne i inwestycyjne.NEST BANK

 1. Oświadczam, że niniejszy wniosek stanowi moją wolę zawarcia z Nest Bank S.A. umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych, świadczenie usług płatniczych oraz o otwarcie rachunku wskazanych w niniejszym wniosku, oferowanych przez Bank na zasadach określonych w Umowie Ramowej oraz stanowiących jej integralną część.

 2. Wyrażam zgodę na dostarczenie dokumentów dotyczących posiadanych przeze mnie Produktów Bankowych drogą elektroniczną oraz na otrzymywanie informacji o każdej zmianie salda na Rachunkach.

 3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż - Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, jako administrator danych osobowych, będzie przetwarzał moje dane osobowe w celu wykonania czynności bankowych, których jestem stroną, - mam prawo dostępu do moich danych osobowych poprawiania ich oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 4. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Bank w celu realizacji ustawowych praw i obowiązków może przekazać moje dane osobowe do Związku Banków Polskich, z siedzibą w Warszawie, biur informacji gospodarczych oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, w zakresie koniecznym do zawarcia Umowy oraz jej realizacji.FERRATUM

 1. Akceptuję warunki przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych

 2. Zapoznałem się i akceptuję warunki umowy i formularz informacyjnyPROVIDENT

 1. Korzystając z portalu Monetkowo.pl Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr PESEL, nr telefonu, adresu e-mail firmie Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie /00-189/ przy ul. Inflanckiej 4A w celach marketingowych firmy Provident Polska SA.

 2. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Provident Usług wyraża zgodę na przesyłanie przez Provident, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub sms, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wyraża zgodę na przedstawienie oferty Provident w trakcie bezpośredniej rozmowy telefonicznej.RAIFFEISEN BANK POLSKA

 1. Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy o Konto Osobiste oraz Konto Lokacyjne, Umowy Karty, Umowy o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów Indywidualnych, Umowy o Naklejkę Zbliżeniową na odległość.

 2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż - Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowskiej78, jako administrator danych osobowych, będzie przetwarzał moje dane osobowe w celu wykonania czynności bankowych, których jestem stroną, - mam prawo dostępu do moich danych osobowych poprawiania ich oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Bank w celu realizacji ustawowych praw i obowiązków może przekazać moje dane osobowe podmiotom zewnętrznym na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe, a zwłaszcza: innym bankom oraz Biuru Informacji Kredytowej S.A. a także do First Data Polska S.A., MasterCard Europe oraz VISA Europe Services, w celu wykonywania Umowy Karty/Umowy o Naklejkę Zbliżeniową i wykonywania transakcji przy użyciu Karty/Naklejki Zbliżeniowej

 4. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Bank dokumentów zawierających dane stanowiące tajemnice bankową, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany we wniosku.

 5. Wyrażam zgodę, aby Bank pobierał opłaty i prowizje wskazane w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

 6. Oświadczam, że chcę otrzymywać korespondencję z wykorzystaniem elektronicznych sposobów jej wysyłania tj. poprzez udostępnienie korespondencji w systemie bankowości internetowej R-Online.

 7. Wyrażam zgodę na objęcie, bez dodatkowych opłat, Ochroną ubezpieczeniową na podstawie „Umowy Ubezpieczenia Grupowego R-Assistance dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.” zawartej pomiędzy Europ Assistance S.A. z siedzibą we Francji, a Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo odstąpienia od ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo rezygnacji z ubezpieczenia przysługuje w każdym czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia.

 8. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez bezpłatne wiadomości SMS, na numer telefonu podany Bankowi w umowie.PKO BANK POLSKI

 1. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, dane zbierane są w związku ze świadczonymi przez bank usługami i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością banku oraz mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 2. Upoważniam PKO Bank Polski SA do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA do biur informacji gospodarczej o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez te instytucje informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

 3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów, informacji o zmianie regulaminu, materiałów marketingowych, promocyjnych oraz innych informacji handlowych

 4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość (serwis telefoniczny, serwis internetowy, kanał SMS) w celu zawarcia umowy bez jednoczesnej obecności obu stron.