Regulamin - Monetkowo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego Monetkowo.pl

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, za pośrednictwem serwisu internetowego www.Monetkowo.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

 1. Definicje

  1. Serwis – serwis internetowy Monetkowo.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.monetkowo.pl (oraz ewentualnie innymi adresami), stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym i inne narzędzia informatyczne oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz użytkowników serwisu.

  2. Administrator Serwis – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest : WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul.Lęborska 3B/lok. 1.24, NIP: 5833190889, REGON: 363241225, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta Gdańsk, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591826, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, adres e-mail: kontakt@monetkowo.pl., będącą również właścicielem Serwisu, zwaną dalej „Administratorem”.

  3. Użytkownik – oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

  4. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług przez Administratora.

  5. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, będące częścią domeny www.monetkowo.pl, pod którymi Administrator świadczy usługi.

  6. Usługodawca - WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul.Lęborska 3B/lok. 1.24, NIP: 5833190889, REGON: 363241225, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta Gdańsk,
   VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591826, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, adres e-mail: kontakt@monetkowo.pl., będącą również właścicielem Serwisu, zwaną dalej „Administratorem”.

  7. Dostawca – oznacza instytucję finansową, będącą właścicielem oferowanego w Serwisie produktu finansowego, w szczególności następujące podmioty: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Aviva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank BPH S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie; BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; EuroBank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; Volksvagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Tax Care S. A. z siedzibą w Warszawie; DOM KREDYTOWY NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie; Gold Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Ekspander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie; ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach; Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni; MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie; Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie; PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy; Raiffeisen Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie; Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Aspiro S.A. z siedzibą w Łodzi; Dom Finansowy QS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Net Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie; Kredito24 Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; OK Money Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; PolCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; MiniCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Sfera Finansów S.A. z siedzibą w Warszawie; Pomocna Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Profi Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej; Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; SMS Invest Sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu; Regita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu; VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Optima S.A. z siedzibą w Gdańsku; Centrum Dłużnika Sp. z o.o. ul.Tamka 38 00-355 Warszawa; Proxima Paweł Cywiński, Olsztyn, NIP: 744-162-93-86; PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa; 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa; Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 69; The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182; Allianz Polska Services Sp. z o.o. w celach marketingowych w związku z oferowaniem usług świadczonych przez Administratora na rzecz następujących Spółek Grupy Allianz Polska: Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A., Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., funduszów emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa); Akredo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 7/3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427143, NIP: 5252534867; Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54; FinansowySupermarket.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 309480, NIP 5833032096; Confronter sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1 w Warszawie,00-640, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000562090, NIP 7010489213; Salelifter sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Raciborska 35 A, 44-200 Rybnik, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472712, NIP 6423183413; AJA MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000576555, NIP 9542758519, Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, KRS 000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021. AD.HOUSE Sp. z o.o. ,KRS: 0000597878 ,NIP: 513-024-30-92, Salelifter sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200).

  8. Partner – oznacza podmiot współpracujący z Administratorem Serwisu. W szczególności następujące podmioty: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Aviva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank BPH S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie; BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; EuroBank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; Volksvagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Tax Care S. A. z siedzibą w Warszawie; DOM KREDYTOWY NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie; Gold Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Ekspander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie; ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach; Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni; MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie; Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie; PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy; Raiffeisen Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie; Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-060), Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Aspiro S.A. z siedzibą w Łodzi; Dom Finansowy QS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Net Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie; Kredito24 Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; OK Money Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; PolCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; MiniCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Sfera Finansów S.A. z siedzibą w Warszawie; Pomocna Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Profi Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej; Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; SMS Invest Sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu; Regita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu; VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Optima S.A. z siedzibą w Gdańsku; Centrum Dłużnika Sp. z o.o. ul.Tamka 38 00-355 Warszawa; Proxima Paweł Cywiński, Olsztyn, NIP: 744-162-93-86; PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa; 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa; Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 69; The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182; Allianz Polska Services Sp. z o.o. w celach marketingowych w związku z oferowaniem usług świadczonych przez Administratora na rzecz następujących Spółek Grupy Allianz Polska: Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A., Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., funduszów emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, T- Mobile Usługi Bankowe, Alior Bank Spółka Akcyjna ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Motopożyczka MBR Finance Spółka akcyjna. ul. Plac Solny 16, 50-062 Wrocław. Regon: 022190609, NIP: 898-220-42-56, KRS: 0000535456, Netia 02-822 Warszawa ul. Poleczki 13, Link4 LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, PFG Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. ul. Bierutowska 8A/16, 51-317 Wrocław. NIP: 8952018514, REGON: 022058821, KRS: 0000450948, Fines Fines S.A. ul. Józefa Wybickiego 13C, 81-842 Sopot. NIP: 585 141 25 21, REGON 220007523, KRS 0000416708, Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, KRS 000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021. AD.HOUSE Sp. z o.o. ,KRS: 0000597878 ,NIP: 513-024-30-92, Salelifter sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200).

 2. Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem Serwisu jest WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Gdańsk, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591826, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 583-319-08-89, REGON 363241225, o kapitale zakładowym 5000zł.

  2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Monetkowo.pl, zakres odpowiedzialności firmy WebField Sp z o.o. oraz wszelkie informacje porządkowe.

  3. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez obowiązku informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu jest traktowane jako akceptowanie wprowadzonych zmian.

  5. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Dostęp do Serwisu

  1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

  2. Do korzystania z podstawowych Usług nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.

  3. Korzystanie przez Użytkownika z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga przeprowadzenia procesu rejestracji, co następuje przez kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach Serwisu, prawdziwymi danymi osobowymi Użytkownika. Ponad to aby uzyskać dostęp do wszystkich oferowanych przez Serwis usług Użytkownik powinien dobrowolnie udzielić wszystkich zgód wyszczególnionych pod formularzem (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól).

  4. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i oferowanych przez niego usług.

  5. Administrator Serwisu nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw. Dodatkowo Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

  6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania i dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzeniu Użytkowników.

  7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość innych serwisów oraz portali ( w tym serwisów i portali należących do Dostawców i Partnerów) , do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie.

  8. Administrator dołoży starań w celu zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu internetowego za pomocą wszystkich przeglądarek internetowych, typów urządzeń oraz połączeń internetowych, systemów operacyjnych.

 4. Usługi

  1. Administrator Serwisu świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników następujące usługi nieodpłatne:

   1. Usługa pośrednictwa finansowego – usługa wspierania przez Administratora Serwisu przy realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika na produkt finansowy Dostawcy.

   2. Usługa reklamowa – usługa emisji materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie jego Partnerów.

  2. Użytkownik może składać wnioski o produkty finansowe oferowane przez Dostawcę poprzez wypełnienie formularza wniosku, udostępnionego w Serwisie, podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem lub dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w Serwisie.

  3. Wypełnienie formularza wniosku polega na wysłaniu za pomocą Strony Internetowej Serwisu wiadomości do Administratora. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz wniosku i przesyła drogą elektroniczną do Administratora wraz z wymaganymi danymi kontaktowymi. Następnie Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem w celu wykonania usługi.

  4. Rozmowy telefoniczne wykonywane przez Użytkowników na dany numer infolinii mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników, a także w celach dowodowych.

 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownicy zobowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  2. Całkowitą i wyłączna odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność wprowadzonych do Serwisu danych ponosi Użytkownik.

  3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

  4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Administratora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Administratora.

  5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

 6. Odpowiedzialność Administratora

  1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie Monetkowo.pl były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych.

  2. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik.

  4. Administrator Serwisu przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, ale nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.

 7. Odpowiedzialność Administratora Serwisu za produkty finansowe oferowane przez Dostawców w Serwisie

  1. Administrator nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a Dostawcą, w szczególności dotyczących oferowanych przez Dostawców produktów i usług. Wszelkie roszczenia z tytułu produktu Użytkownik powinien skierować bezpośrednio do Dostawcy. Rola Administratora sprowadza się jedynie do zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z Serwisu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  2. Administrator nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Dostawcy, chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej.

  3. Dostawcy jako właściciele produktów finansowych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie produktu finansowego lub usługi finansowej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty wybranego Dostawcy.

 8. Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa (w tym m.in. majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, domeny internetowej, Strony internetowej serwisu, logotypy, dokumenty, teksty, grafika, układ serwisu, zdjęcia) należą do Administratora Serwisu i mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

  2. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu i zamieszczonych w nich treści jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej trzykrotności minimalnej opłaty licencyjnej, która wynosi: 250 000 zł rocznie, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej na 100 zł rocznie od 1000 znaków tekstu, bez spacji, wraz z przypisami.

  3. Udostępnione przez Serwis dane i treści mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na ich własny użytek. Wykorzystywanie ich w celu prowadzenia działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu oraz uzyskaniu pisemnej zgody osoby reprezentującej Serwis.

 9. Ochrona prywatności

  1. Udzielenie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji lub przesłanie jakichkolwiek dokumentów jest całkowicie dobrowolne.

  2. Serwis w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników. Więcej informacji na ten temat zawiera Polityka Prywatności

  3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę Administrator Serwisu będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie lub produktach oferowanych przez Partnerów Administratora Serwisu. Użytkownikowi przysługuje prawo do zrezygnowania z otrzymywania dodatkowych informacji w dowolnym czasie.

  4. Serwis Monetkowo.pl zastrzega, że:

   • używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb w celu podniesienia jakości oferowanych przez Serwis usług

   • podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Serwisu

  5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Serwisu.

  6. Dane statystyczne zgromadzone przez Administratora Serwisu mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Serwis Monetkowo.pl

  7. Zasady prywatności, w tym informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie Polityka cookies.

 10. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis Monetkowo.pl można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Administratora Serwisu.

  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  3. Użytkownik traci uprawnienie wynikające z reklamacji jeśli o ujawnionym zdarzeniu będącym podstawą reklamacji nie powiadomi Administratora Serwisu niezwłocznie po ujawnieniu, nie później jednak niż po upływie 7 dni od daty tego zdarzenia.

  4. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora Serwisu.

  5. Decyzja Administratora Serwisu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 11. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 01.02.2016 r.

  2. W sprawach nieuregulowane Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.

  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora Serwisu, a prawem właściwym dla rozstrzygania potencjalnych sporów jest prawo polskie.

  4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

  5. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w Serwisie.

  6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

  7. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.